Triển khai phần mềm QLNS dự án đầu tư PABMIS tại Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Chủ Nhật, 24/03/2019)

Từ ngày 21/03/2019 đến 23/03/2019, SmartBooks Software đã phối hợp với Phòng tài chính & Kế hoạch huyện Phú Lương triển khai tập huấn phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS cho 22 đơn vị gồm các xã, thị trấn, ban quản lý dự án và một số đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
 
 Ông Hoàng Xuân Thủy  - phát biểu khai mạc khóa tập huấn 
Qua quá trình triển khai giai đoạn 1 từ năm 2015 đến 2018 tại Sở Tài chính Thái Nguyên, 03 phòng KHTC và hơn 10 Ban QLDA từ cấp huyện đến cấp tỉnh, phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMISđược Sở Tài chính Thái Nguyên đánh giá đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý tài chính đầu tư của tỉnh. Năm 2019,Sở tài chính Thái Nguyên đã lên kế hoạch triển khai rộng rãi đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh bao gồm 286 xã phường, các Ban QLDA, các đơn vị chủ đầu tư & phòng KHTC.
  
Khóa tập huấn đầu tiên triển khai tại huyện Phú Lương với sự tham gia của cán bộ phòng KHTC Huyện, cán bộ Kế toán từ các xã, thị trấn, ban QLDA huyện, các đơn vị chủ đầu trên địa bàn huyện, cùng sự tham gia của cán bộ tin học Sở tài chính Thái Nguyên và các giảng việc của Công ty SMARTBOOKS.
 
Khai mạc khóa tập huấn, ông Hoàng Xuân Thủy - Trưởng phòng TCKH Huyện Phú Lương đã có bài phát biểu nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc ứng dụng phần mềm quản lý ngân sách PABMIS vào công tác quản lý tài chính dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Quán triệt tinh thần tập huấn cần nhiệt tình, nghiêm túc để mang lại hiệu quả triển khai tốt nhất.
 
Trong 3 ngày diễn ra tập huấn, cán bộ SmartBooks đã tích cực hướng dẫn các đơn vị ứng dụng hệ thống PABMIS vào công tác quản lý tài chính đầu tư như việc tổng hợp tình hình sử dụng và thanh quyết toán VĐT thực hiện theo các thông tư: 85/2017/TT-BTC, 82/2017/TT-BTC, 349/2017/TT-BTC, 64/2018/TT-BTC…; Hướng dẫn công tác quyết toán QLDA thực hiện theo thông tư 72/2017/TT-BTC.
 
Các đơn vị tham gia tập huấn đã rất chủ động nhập dữ liệu vào phần mềm, nhiệt tình trao đổi các vướng mắc về nghiệp vụ của các dự án đầu tư, các tình huống sử dụng thực tế với Cán bộ giảng dạy
 
Kết thúc khóa tập huấn, các đơn vị về cơ bản đã nắm bắt và sử dụng được phần mềm, đã biết cách khai thác các báo cáo quyết toán dự án hòan thành, báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, báo cáo tổng hợp nợ đọng vốn đầu tư. Một số đơn vị đã sử dụng in được cả các thủ tục hành chính về quyết toán dự án hoàn thành trên hệ thống phần mềm. Phòng tài chính cơ bản đã có dữ liệu tổng hợp sơ bộ tình hình thực hiện đầu tư chung của các đơn vị trên hệ thống phần mềm.
Phóng viên
Bùi Thu

 

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp