Lập trình


Công ty TNHH SmartBooks cần tuyển 02 người cho vị trí trưởng phòng/ giám đốc phát triển phần mềm làm việc tại Hà Nội (Thứ Tư, 27/10/2021)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 02 nhân sự cho vị trí trưởng phòng PTPM -Technical Manager (PHP, Laravel) làm việc tại Hà Nội

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TESTER (Thứ Ba, 26/10/2021)

Software tester (junior/Senior)

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (Thứ Ba, 26/10/2021)

Giới thiệu công ty: SmartBooks thành lập từ 2007, là công ty nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm phần mềm kế toán, phần mềm quản lý dự án (PMS), quản trị doanh nghiệp (ERP), quản lý khách hàng (CRM), phần mềm quản lý dự án (PMS), giải pháp Chính phủ điện tử (eGov) tại thị trường Việt Nam. SmartBooks có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng & TP. Nha Trang.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN PHP (Thứ Ba, 26/10/2021)

Giới thiệu công ty: SmartBooks thành lập từ 2007, là công ty nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm phần mềm tài chính kế toán, phần mềm quản lý dự án (PMS), quản trị doanh nghiệp (ERP), quản lý khách hàng (CRM), giải pháp Chính phủ điện tử (eGov) tại thị trường Việt Nam. SmartBooks có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng & TP. Nha Trang.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ DOANH NGHỆP (Thứ Ba, 26/10/2021)

Giới thiệu công ty: SmartBooks thành lập từ 2007, là công ty nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm phần mềm kế toán, quản lý dự án (PMS), quản trị doanh nghiệp (ERP), quản lý khách hàng (CRM), giải pháp Chính phủ điện tử (eGov) tại thị trường Việt Nam. SmartBooks có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng & TP. Nha Trang.

Tuyển dụng: Trưởng phòng phát triển phần mềm (Chief Technology Officer (PHP, Laravel)- Up to 2500$)- Tháng 06 năm 2021 (Thứ Sáu, 04/06/2021)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 02 nhân sự cho vị trí trưởng phòng PTPM -Chief Technology Officer (PHP, Laravel) làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Trưởng phòng phát triển phần mềm - Project Manager (upto 2000$) - Tháng 1, năm 2021 (Thứ Sáu, 25/12/2020)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 02 nhân sự cho vị trí trưởng phòng PTPM (Project Manager/Team Leader PHP) làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Lập trình viên PHP - PHP Developer (Laravel, VueJS) - Tháng 1, năm 2021 (Thứ Sáu, 25/12/2020)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 04 nhân sự cho vị trí lập trình viên PHP làm việc tại Hà Nội

Tuyển lập trình viên PHP làm việc tại Hà Nội - Năm 2020 (Thứ Sáu, 18/09/2020)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 04 nhân sự cho vị trí lập trình viên PHP làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng trưởng phòng phát triển phần mềm làm việc tại Hà Nội - Năm 2020 (Thứ Sáu, 18/09/2020)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 02 nhân sự cho vị trí trưởng phòng PTPM (Project Manager/Team Leader PHP) làm việc tại Hà Nội

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp