Thông báo tập huấn Thông tư 08 & 09/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính (Thứ Ba, 01/03/2016)

Nhằm cập nhật, trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài chính dự án đầu tư và đồng thời nâng cao hiệu quả công việc bằng ứng dụng CNTT, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh (SMARTBOOKS) tổ chức khoá tập huấn “Tập huấn Thông tư số 08&09/2016/TT-BTC về thanh toán VĐT & quyết toán dự án hoàn thành, giới thiệu giải pháp phần mềm quản lý dự án đầu tư SmartBooks Project Solutions 2016” với sự tham gia giảng dạy của Ông. Vũ Văn Liên – Nguyên Trưởng phòng Quyết toán - Vụ Đầu tư - Bộ tài chính (Ông. Vũ Văn Liên là người trực tiếp chủ trì việc biên soạn nhiều thông tư về quản lý tài chính dự án như: thông tư số 09/2016/TT-BTC, 05/2014/TT-BTC,…) cùng các giảng viên của công ty SMARTBOOKS. 

Nội dung tập huấn

Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 05/3/2016 và thay thế cho Thông tư số 86/2011/TT-BTC.

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

Giới thiệu phần mềm quản lý dự án đầu tư SmartBooks Project Solutions 2016, phần mềm quản lý ngân sách dự án PABMIS.

Giới thiệu phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2014 cập nhật thông tư 08&09/2016/TT-BTC.

Thành phần tham gia

Lãnh đạo, cán bộ quản lý đầu tư đại diện các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh/thành phố.

Lãnh đạo, cán bộ quản lý đầu tư đại diện Phòng Tài chính Kế hoạch Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố.

Lãnh đạo, cán bộ quản lý đầu tư đại diện Kho bạc Nhà nước Tỉnh/Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố.

Lãnh đạo và cán bộ kế toán, QLDA của các Ban quản lý dự án.

(Mỗi đơn vị gồm 01-05 người gồm lãnh đạo phụ trách công tác QLDA, cán bộ kế toán & cán bộ QLDA)

Thời gian, địa điểm và kinh phí tập huấn

Khóa 1: Từ ngày 18/03/2016 đến ngày 20/03/2016 tại địa điểm: TP. Vũng Tàu

Khóa 2: Từ ngày 14/04/2016 đến ngày 16/04/2016  tại địa điểm: TP. Đà Nẵng

Khóa 3: Từ ngày 27/04/2016 đến ngày 29/04/2016  tại địa điểm: SaPa – Lào Cai.

Kinh phí tập huấn: 1.000.000đ/người (kinh phí này sử dụng toàn bộ cho việc tổ chức và tiệc liên hoan giao lưu giữa các học viên).

Kinh phí đi lại, ăn, ở: Quý cơ quan tự túc.

(địa chỉ tập huấn cụ thể sẽ thông báo trước ngày tập huấn 01 tuần)

 Để công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu cho hội nghị tập huấn được đầy đủ, chu đáo, đề nghị các đơn vị tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý tài chính dự án đầu tư XDCB và gửi phiếu đăng ký (theo mẫu gửi kèm) qua fax, e-mail hoặc chuyển fast về Công ty SMARTBOOKS trước ngày 13/03/2016 đối với khóa 1, trước 06/04/2016 đối với khóa 2, trước 20/04/2016 đối với khóa 3.

Công văn này thay cho giấy mời, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

 

 

 

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM  KẾ TOÁN THÔNG MINH

Giám đốc

 

 

              (đã ký)                

 

 Khương Công Trung

 

 

Đường link doawload Phiếu đăng ký tham gia tập huấn: https://drive.google.com/folderview?id=0BxXtYP29ymUuS0YxTG9uaDZNV2M&usp=sharingBài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp