Triển khai thành công phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS giai đoạn 1 tại tỉnh Lai Châu và tỉnh Thái Nguyên (Thứ Bẩy, 26/09/2015)

Qua quá trình triển khai thí điểm đưa Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư  PABMIS vào ứng dụng tại Sở Tài chính, phòng Tài chính các huyện, các đơn vị Chủ đầu tư, các Ban QLDA, đã đáp ứng được đầy đủ yêu cầu trong công tác quản lý dự án đầu tư của ngành tài chính tỉnh Lai Châu.

 

Ngày 16/05/2015, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu và Công ty SMARTBOOKS đã thống nhất ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cung cấp và chuyển giao phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS.

http://smartbooks.vn/media/fck/image/IMG_8285.JPG

Đánh giá về phần mềm PABMIS, Bà Thái Thị Lan – Phó Giám đốc Sở tài chính tỉnh Lai Châu cho biết “Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư Pabmis của công ty SMARTBOOKS là một trong số các sản phẩm phần mềm quản lý hữu hiệu, giúp tỉnh quản lý được mảng tài chính đầu tư trên địa bàn được Đồng Bộ - Xuyên Suốt. Phần mềm đem lại những thành công bước đầu, tạo lên bước đột phá trong công tác quản lý ngân sách dự án  ĐTXDCB trên địa bàn tỉnh. Phía Sở tài chính Thái Nguyên, Bà Hoàng Thị Loan – Trưởng phòng đầu tư đưa ra nhận định “Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư của công ty SMARTBOOKS giúp tỉnh Thái Nguyên tăng cường năng lực quản lý ngân sách của các cơ quan tài chính, chủ đầu tư,  các Ban quản lý dự án dự án/Đơn vị HCSN có quản lý dự án đầu tư, giúp nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính đầu tư công trong ngành tài chính của tỉnh”.

Đây là cơ sở để triển khai nhân rộng ra toàn tỉnh (giai đoạn 2) mô hình ứng dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư vào công tác quản lý tài chính của tỉnh Lai Châu vào năm 2016 tới.

Với nội dung và tính chất tương tư như tỉnh Lai Châu, ngày 21/04/2015 Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên và Công ty SMARTBOOKS đã tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cung cấp và chuyển giao phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS ứng dụng cho ngành tài chính và các đơn vị chủ đầu tư/ban QLDA trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 http://smartbooks.vn/media/fck/image/IMG_9104.JPG

 

Sau nhiều năm nghiên cứu và triển khai, sự thành công trong việc triển khai phần mềm PABMIS tại Văn phòng Chính phủ, tỉnh Lai Châu, tỉnh Thái nguyên là bước khởi đầu thuận lợi giúp Công ty SMARTBOOKS tiếp tục được nhiều tỉnh lựa chọn triển khai trong năm 2015, 2016 sắp tới.

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp