Phần mềm Quản lý dự án SmartBooks Project Solutions

Phần mềm Quản lý dự án SmartBooks Project Solutions SmartBooks Project Solutions là hệ thống thông tin tích hợp tin học hoá quản lý tổng thể, toàn diện công tác quản trị điều hành của ban quản lý dự án (BQLDA) được ứng dụng xuyên suốt đồng bộ cho mọi bộ phận của BQLDA từ bộ phận hành chính - văn phòng, các phòng ban chuyên môn đến ban giám đốc dự án và cung cấp công cụ báo cáo điều hành dự án chạy trực tuyến trên nền tảng internet cho phép người sử dụng truy cập và khai thác thông tin về dự án mọi lúc mọi nơi.

  • Chi tiết sản phẩm

  • Tính năng mới

  • Dịch vụ

  • Khách hàng

  • Download

SmartBooks Project Solutions là hệ thống thông tin tích hợp tin học hoá quản lý tổng thể, toàn diện công tác quản trị điều hành của ban quản lý dự án (BQLDA) được ứng dụng xuyên suốt đồng bộ cho mọi bộ phận của BQLDA từ bộ phận hành chính - văn phòng, các phòng ban chuyên môn đến ban giám đốc dự án và cung cấp công cụ báo cáo điều hành dự án chạy trực tuyến trên nền tảng internet cho phép người sử dụng truy cập và khai thác thông tin về dự án mọi lúc mọi nơi.


SmartBooks Project Solutions bao gồm các hệ thống phần mềm:Sau đây là đoạn phim giới thiệu về SmartBooks Project Solutions:

 


                  

 

 

 

Bạn đã thêm vào giỏ hàng sản phẩm:

Tin tức

Fanpage Facebook

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp